Výroba dechových nástrojů v hudební oblasti Kraslice-Klingenthal-Markneukirchen je známá po celém světě a její kořeny sahají až do 17. století. Ruční řemeslné zpracování bylo během posledních století pevným základem této nádherné a jedinečné tradice. V důsledku toho se tvorba dřevěných dechových nástrojů v této oblasti uzavřela zpět do mistrovských dílen, které jsou stále zakotveny ve starých tradicích řemesla.
Jedním z těchto míst je naše RZ / Thore master workshop / manufacturing, založená v roce 2000 v Kraslicích, která se nachází v západní části Čech. Od samého začátku byly služby zaměřeny především na specializaci oprav, individuální úpravy a později na výrobu klarinetů, hobojů a fagotů. Vysoká kvalita naší práce prováděná po mnoho let přispěla k našemu navázání spolupráce s renomovanými německými výrobci a tvůrci dechových nástrojů. Workshop byl pravidelně navštěvován mezinárodně uznávanými hudebníky, kteří jim nabídli pomoc při vývoji nástrojů. Vzniklo nové partnerství a začala soustředěná práce na přípravě nových inovativních konceptů výroby dechových nástrojů. Jsme schopni zajistit spolehlivé dodávky vysoce kvalitního přirozeně vyzrálého dřeva grenadila, cocobolo a horského javoru a po několika letech vývoje naplněného mnoha prototypy, důkladným testováním a jemným doladěním, novou řadou studentských a profesionálních modelů hobojů a fagotů.