RZ- C clarinet 17/6 ABS matt

Price
€ 626,20

Manufacturer
RZ

Product code
RZ-CL2000-0

in stock - Delivery time 5-7 working days or longer depending on the complexity of the order.

Buffet Crampone Prestige Virtuose hoboj - prodlouěenů vrchn’ d’l pro lepä’ rezonanci celŽho n‡stroje ( patentovanů systŽm ), magnetickŽ spoje pro rychlou reakci mechaniky

Ęladžn’ in CĘ
Ęladžn’: 440/443 Hz
Ętžlo:Ęgrenadila
ĘsystŽm: poloautomaticků, francouzsků
Ęokt‡vovŽ klapky: 3
ĘF klapka pro levou ruku
ĘCis trylek, dvojitů D trylek
ĘsystŽm Philadelphia
ĘpostŢ’bŢen‡ mechanika
Ępalcov‡ opžra: nastaviteln‡