Rondo-tenor baroque fingering

Price
€ 21,75

Manufacturer
MOECK

Product code
2400

in stock - Delivery time 5-7 working days or longer depending on the complexity of the order.

Rezonan‹n’ móstky LefreQue zlepäuj’ ladžn’ a vůkon väech n‡strojó jak dŢevžnůch, tak ěeséovůch. VžŢ’me, ěe ‹istů a jasnů zvuk je kl’‹em k potžäen’ z hudby. Za‹’n‡ to ladžn’m. Vžtäina dechovůch n‡strojó se skl‡d‡ ze dvou nebo v’ce segmentó (tj. N‡ustek, horn’ d’l,Ę stŢedn’ d’l , ozvu‹n’k apod.) Spoje mezi tžmito segmenty ovlivËuj’ kvalitu zvuku ve vaäem n‡stroji. LefreQue nab’z’ revolu‹n’ zpósob, jak pŢekonat akusticků dopad a poj’ chybžj’c’ frekvence po celŽm n‡stroji.