Renaissance-Alto

Price
€ 0

Manufacturer
MOECK

Product code
8321

in stock - Delivery time 5-7 working days or longer depending on the complexity of the order.
MOECK altov‡ zobcov‡ flŽtna Rottenburg - rosewood

Tyto flŽtny jsou vyr‡bžny podle póvodn’ch oregin‡ló barokn’ho mistra Jean Hyacintha - Josepha Rottenburgha (Brźssel, 1672-1756) v modrn’m proveden’.

TakŽ dobr‡ flŽtna móěe bůt jeätž lepä’: Rottenburgh byl z‡sadnž pŢepracov‡n. NovŽ technologie umoěËuj’ spolehlivŽ proveden’.

vylepäenŽ zvukovŽ centrum
k—nicky zaoblenů aerodynamicků tunel
äirä’, optimalizovanů vůstup zvuku, stabiln’ sloupce vzduchu,pro vetä’ dynamicků potenci‡l. proti chrapotu
zmžnžnŽ d’ra, pro ‹istů a vyv‡ěenů t—n ve väech poloh‡ch.
Novů systŽm stabiln’ klapky, pro snadnou manipulaci a n’zkou hlu‹nost hry.
m‡ jeätž plnžjä’ hloubky
m‡ jeätž oslnivžjä’ vůäky
je spolehlivžjä’ v ozvu
je jeätž pruěnžjä’ t—n
m‡ vžtä’ dynamicků potecion‡l


* tŢ’d’ln‡
* dŢevžn‡
* barva: róěovŽ dŢevo
* barokn’ systŽm
* dvojitŽ d’rky
* ladžn’ 442 Hz