Bassoon straps

Price
€ 29,79

Manufacturer
Kolbl

Product code
SW10046

Specify product selection
Variant does not exist

ks
Velků otvor Fossati S spojenů s jeho tenkostžnnům tžlem d‡v‡ pŢ’stroji kulatů t—n spojenů s vynikaj’c’ flexibilitou. Rovnov‡ha mezi jeho otvorem a um’stžn’m jeho t—novůch otvoró d‡v‡ jeho lad’c’ jednotnost v celŽm rozsahu.