Ceramic Knife

Price
€ 15,70

Manufacturer
Oboissimo

Product code
N0202

Skladem
ks
VůbžrovŽ dŢevo a mechanismus zaru‹uj’ vynikaj’c’ jednoduchost hry na hoboj.