Mozart W. A.: Concerto in G major KV 313

Price
€ 16,06

Manufacturer
Bärenreiter

Product code
SW10276

Skladem
ks

Hoblice Reeds_n Stuff (Nžmecko), hobojov‡.

PrvotŢ’dn’ hoblice s patentovanům cylindrickům noěem, kterů móěe bůt pouěit ve tŢech poloh‡ch. V jednom noěi tak m‡te tŢi noěe pŢipravenŽ k hoblov‡n’ Vaäich äp‡nkó. Sofistikovanů systŽm fixov‡n’ äp‡nkó zaru‹uje vžtä’ stabilitu pŢi hoblov‡n’. Nastaven’ tlouäéky hoblovanŽho äp‡nku dos‡hnete lehce posunut’m lóěka. V nab’dce je v’ce druhó lóěek, pro rozd’lnŽ profily. Pro snadnžjä’ nastaven’ tlouäéky je hoblice opatŢena stupnic’. Jeden stupeË odpov’d‡ 0,01mm.

Hoblice je velice jednoduch‡ na seŢ’zen’, velice jednoduch‡ je i vůmžna noěe. Pr‡ce s touto hoblic’ je zkr‡tka potžäen’.
VůslednŽ vyhoblovanŽ äp‡nky jsou perfektn’.