Mozart W. A.: Concerto in B flat major for bassoon

Price
€ 17,19

Manufacturer
Bärenreiter

Product code
SW10277

in stock - Delivery time 5-7 working days or longer depending on the complexity of the order.
ks

Predhoblice (Pregouger) hobojov‡ Reeds_n Stuff (Nžmecko), mechanick‡.
Doporu‹en’: ovžŢit stav skladu.

Geni‡ln’ vyn‡lez ot‡‹ivŽho noěe seŢ’zne äp‡nek na tlouäéku bl’ě’c’ se tlouäéce vyhoblovanŽho äp‡nku. Pak uě zbův‡ jen p‡r pohybó na hoblici a äp‡nek je pŢipraven k pouěit’.
Tento vůrobek prodluěuje ěivotnost vaä’ hoblice t’m, ěe na sebe pŢeb’r‡ ‹‡st pracovn’ho procesu, a äetŢ’ tak nóě hoblice. Aby se pŢedeälo poruch‡m na hoblici, doporu‹uje vůrobce pouě’vat ji pouze pro tŢtinu, pŢedem zpracovanou pŢedhoblic’ Reeds_n Stuff.