3B Vintage - Premium Hickory Nylon

Price
€ 8,66

Manufacturer
Pellwood

Product code
d26d717037ee291

Skladem
ks

VůŢez zhotovujeme klasickům zpósobem, kterů zohledËuje vlastnosti kaědŽho jednotlivŽho äp‡nku. Proto se móěe m’rnž liäit dŽlka a m’ra opracov‡n’ vůŢezu. Zpósob vůŢezu je fóz’ hlavn’ch evropskůch trendó, tak aby byla zajiätžna co nejvžtä’ univerz‡lnost a smžr vůvoje estetiky hobojovŽho t—nu.