3B Vintage - Premium Hickory

Price
€ 7,75

Manufacturer
Pellwood

Product code
775dd346e2b1290

in stock - Delivery time 5-7 working days or longer depending on the complexity of the order.
ks

Materi‡l pro vůrobu je pe‹livž vyb’r‡n z nejlepä’ francouzskŽ tŢtiny. Aktu‡lnž pouě’v‡me tŢtinu Rigotti a Danzi organic, kter‡ patŢ’ dlouhodobž mezi nejobl’benžjä’ zna‹ky. Kaědů strojek proch‡z’ nejmŽnž tŢemi cykly opracov‡n’ a z‡vžre‹nům testov‡n’m.